ភូមិវិទ្យា

Home Forums The Chatterbox ភូមិវិទ្យា

This topic contains 20 replies, has 6 voices, and was last updated by Avatar of aNGeLdUzT aNGeLdUzT 9 years, 5 months ago.

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 21 total)
 • Author
  Posts
 • #117062
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  កម្ពុជា មានទីរួមខេត្តខ្លះ ដែលមានឈ្មោះពុំដូចឈ្មោះរបស់ខេត្តទេ
  ខេត្តកណ្តាល ទីរួមខេត្ត តាខ្មៅ
  ខេត្តរតនគិរី ​​ ទីរួមខេត្ត បានលុង
  ខេត្តមណ្ឌលគិរី ទីរួមខេត្ត សែនមនោរម្យ
  ខេត្តព្រះវិហារ ទីរួមខេត្ត​ ត្បែងមានជ័យ
  ខេត្តឧត្តរមានជ័យ​ ទីរួមខេត្ត​ សំរោង
  ខេត្តបន្តាយមានជ័យ ទីរួមខេត្ត​ ស៊ិសូផុន

  #117083
  Avatar of Arun
  Arun
  Participant

  ទីរួមមានន័យថាអ្វី? (What does it mean?)
  ទី=place
  រួម=to unite

  but paired together, it doesn’t make sense to me..

  [Message last modified 02-19-2005 01:36am by Arun]

  #117101
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ទីរួមខេត្ត just mean provincial town

  #117119
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ពាក្យខ្លះមិនអាចបំបែកផ្គុំរកអត្ថន័យទេ ដូចជា រោងភាពយន្ត
  រោងភាពយន្ត=រោង+ភាព+យន្ត
  រោង​ -
  ភាព suffix for noun
  យន្ត machine
  together it just mean Cinema

  #117132
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ភ្នំឱរ៉ាល់ មានកំពស់ខ្ពស់ជាងគេ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ១៨១៣ម

  #117150
  Avatar of Rattanack
  Rattanack
  Participant

  [i]Originally posted by Arun[/i]
  ទីរួមមានន័យថាអ្វី? (What does it mean?)
  ទី=place
  រួម=to unite

  but paired together, it doesn’t make sense to me..

  [Message last modified 02-19-2005 01:36am by Arun]

  It’s the united/central point of that province…

  #117168
  Avatar of Jatikhmer
  Jatikhmer
  Participant

  ទីរួមខេត្ត…
  Meaning like capital. Example: Sacramento is capital of sate California.

  #117185
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ទន្លេសាប ជាទន្លេដែលហូរហើយត្រឡប់វិញ

  #117202
  Avatar of Rattanack
  Rattanack
  Participant

  ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​សណ្ឍានដី​ជា​ខ្ទះ។
  Cambodia geography is in frying pan shape.

  #117218
  Avatar of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant

  [i]Originally posted by NewGen_Kh[/i]
  ទន្លេសាប ជាទន្លេដែលហូរហើយត្រឡប់វិញ

  Ah Ha! so “ទឹកហូរមិនដែលត្រឡប់” is so WRONG! :P

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 21 total)