មាឃបូជា

Latest Forums The Chatterbox មាឃបូជា

This topic contains 7 replies, has 0 voices, and was last updated by Profile photo of bbseang bbseang 10 years, 1 month ago.

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
 • Author
  Posts
 • #117563
  Profile photo of bbseang
  bbseang
  Participant
  • Posts: 671

  មាឃបូជា(មាឃ-ឃៈ-បូ-ជា) មានកូនចៅព្រះពុទ្ធណាបានទៅវត្តដែរអត់ហ្នឹង??? :P

  #117582
  Profile photo of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant
  • Posts: 4574

  :D ចាំឆ្នាំក្រោយ ហេះហេះ…

  #117599
  Profile photo of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant
  • Posts: 1346

  ស្អែក…ទៅ

  #117616
  Profile photo of bbseang
  bbseang
  Participant
  • Posts: 671

  ស្អែកមាឃបូជាដែរ???

  #117632
  Profile photo of bbseang
  bbseang
  Participant
  • Posts: 671

  គេមិនឲនិយាយថាចាំអញ្ចឹងទេណា ក្រែងលោយើងភ្លេចទៅមិនបានធ្វើ….

  [i]Originally posted by aNGeLdUzT[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]:D ចាំឆ្នាំក្រោយ ហេះហេះ… [/COLOR]

  #117650
  Profile photo of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant
  • Posts: 4574

  និយាយលេងតើ ការពិតអត់ទាំងដឹងពីបុណ្យហ្នឹងផង bah :(

  គេនាំគ្នាបូជាអី?! មាឃ!?.. eh!? ម៉េចចឹង!?

  [Message last modified 02-25-2005 11:18am by aNGeLdUzT]

  #117663
  Profile photo of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant
  • Posts: 1346

  អត់ដឹងមែនហីធ្វើពើនៀក

  ថ្ងៃមាឃបូជាជាថ្ងៃឈប់សំរាកនៅស្រុកខ្មែរណា​ កុំអីអត់ដឹងដូចតែគ្នា

  #117680
  Profile photo of bbseang
  bbseang
  Participant
  • Posts: 671

  យ៉ាប់មែនអ្នកនៅស្រុកគេ…. :)

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)