មាឃបូជា

Home Forums The Chatterbox មាឃបូជា

This topic contains 7 replies, has 3 voices, and was last updated by Avatar of bbseang bbseang 9 years, 9 months ago.

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
 • Author
  Posts
 • #117563
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  មាឃបូជា(មាឃ-ឃៈ-បូ-ជា) មានកូនចៅព្រះពុទ្ធណាបានទៅវត្តដែរអត់ហ្នឹង??? :P

  #117582
  Avatar of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant

  :D ចាំឆ្នាំក្រោយ ហេះហេះ…

  #117599
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ស្អែក…ទៅ

  #117616
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  ស្អែកមាឃបូជាដែរ???

  #117632
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  គេមិនឲនិយាយថាចាំអញ្ចឹងទេណា ក្រែងលោយើងភ្លេចទៅមិនបានធ្វើ….

  [i]Originally posted by aNGeLdUzT[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]:D ចាំឆ្នាំក្រោយ ហេះហេះ… [/COLOR]

  #117650
  Avatar of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant

  និយាយលេងតើ ការពិតអត់ទាំងដឹងពីបុណ្យហ្នឹងផង bah :(

  គេនាំគ្នាបូជាអី?! មាឃ!?.. eh!? ម៉េចចឹង!?

  [Message last modified 02-25-2005 11:18am by aNGeLdUzT]

  #117663
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  អត់ដឹងមែនហីធ្វើពើនៀក

  ថ្ងៃមាឃបូជាជាថ្ងៃឈប់សំរាកនៅស្រុកខ្មែរណា​ កុំអីអត់ដឹងដូចតែគ្នា

  #117680
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  យ៉ាប់មែនអ្នកនៅស្រុកគេ…. :)

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)