សិល្ប:

Home Forums The Chatterbox សិល្ប:

This topic contains 18 replies, has 7 voices, and was last updated by Avatar of Pisey Pisey 10 years, 2 months ago.

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 19 total)
 • Author
  Posts
 • #92958
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  អ្នកចូលចិត្តអ្នកចំរៀងណាជាងគេ?​ក្នុងបទអ្វីខ្លះ?
  អ្នកពេញចិត្តតួសំដែងណាជាងគេ?ក្នុងរឿងអ្វី?

  #92977
  Avatar of si11yfoo1
  si11yfoo1
  Participant

  the used – buried myself alive
  cherrie ying – why me sweetie:D

  #92994
  Avatar of SpecialD
  SpecialD
  Participant

  អ្នកនិយាយពីអំពី ការាអូខេ ឬ សិល្ប្អៈ

  #93011
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  បាទ​ សិល្ប:ទូទៅ!

  #93028
  Avatar of SpecialD
  SpecialD
  Participant

  អូ សុំទោសហើយ ខ្ញុំខានមើល សិល្បៈជាយូឆ្នាំមកហើយ

  [i]Originally posted by NewGen_Kh[/i]
  បាទ​ សិល្ប:ទូទៅ!

  #93043
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ការាអូខេ​ ក៏ជាសិល្ប:ដែរ

  #93060
  Avatar of borosangkor
  borosangkor
  Participant

  តារាចំរៀង…
  *ម៉េង កែវពេជ្ចតា (សុំជាតួឯកក្នងបេះដូងបង)
  *ទូច ស៊ុននិច្ច (ត្រីងៀតឈ្លៀតពង)
  *ពា្រប សុវត្តិ (រដឹនមានស្នេហ៎)
  *ណុប បាយ៉ារិទ្ធ (កាកីឆ្នាំ 2000)
  *ចាន់ សមយ័ (ពាក់អាវមិនដែលឃើ ញ)…..and many more

  តារាខារាអូខេ/ភាពយន្ត…
  *ចន ចាន់លក្ខិណា(ឃុនឈាងឃុនផែន)
  *ស្វែង សុជាតា (ផ្កាដុះលើ ថ្ម)
  *ដាញ់ មូនីកា(ទុំទាវ)….and many more
  (can’t think of any male stars at this moment…lol)

  #93077
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  អូហ៍ ច្រើនផស់គេនៀក!

  #93094
  Avatar of Pisey
  Pisey
  Participant

  អ្នកចូលចិត្តអ្នកចំរៀងណាជាងគេ?​ក្នុងបទអ្វីខ្លះ? ឃុំ ប៊ុណ្នាដែត…any song.. hes great :D
  យ៉ុន សុភាព “ទ្រព្យគាប់ចិន្តា”…he looks so សុភាព when singing that song *LOL*

  អ្នកពេញចិត្តតួសំដែងណាជាងគេ?ក្នុងរឿងអ្វី? eRr something សុផល (not our Khkid!).. “កូនស្តេចដំរីស”.. n more but i dont know their names :P more like forgot…

  @'-;----
  #93110
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  «កូនស្តេចដំរីស»?​ ហេ!ហេ!ភ្លេចឈ្មោះតួអស់ដែរ!

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 19 total)