ប្រពៃណីខ្មែរ

Home Forums The Chatterbox ប្រពៃណីខ្មែរ

This topic contains 62 replies, has 11 voices, and was last updated by Avatar of chatchhai chatchhai 10 years ago.

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 63 total)
 • Author
  Posts
 • #89353
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ក្នុងនាមជាខ្មែរ តើអ្នកស្គាល់ប្រពៃណីខ្មែរអ្វីខ្លះ?
  តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីជួយរក្សាប្រពៃណីខ្មែរ?

  Edited: Hmm…forget to tick off that E-mail notification.

  [Message last modified 05-16-2004 07:01pm by NewGen_Kh]

  #89335
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  អានថា [ប្រ-ពៃ-នី] មិនមែន [ប្រ-ពៃ-ណី] ទេ

  #89368
  Avatar of Pisey
  Pisey
  Participant

  Isnt speaking Khmer enough :P

  ehehe JKs…

  សៀងកុំចាកប្រធានមើល…យីកូនមួយនេះ…

  @'-;----
  #89386
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  បាទ ម៉ាក់។ ចុះម៉ាក់មិចមិនឆ្លើយទៅចុះ? ម៉ាក់នឹងចេះតែនាំអាទិចាកប្រធានដែរហ្នឹងណា៎…

  #89400
  Avatar of Wanna
  Wanna
  Participant

  ខ្ញុំអាចរាំក្បាច់ រាំវង់ សារវាន់ ឡាំលាវ ម៉ាឌីស៊ន តាលុង…បានយ៉ាងទន់ភ្លន់។

  #89417
  Avatar of MDKhmer
  MDKhmer
  Participant

  [i]Originally posted by Pis3y[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]Isnt speaking Khmer enough :P

  ehehe JKs…

  សៀងកុំចាកប្រធានមើល…យីកូនមួយនេះ… [/COLOR]

  អីយ៉ា កើ តជាម្តាយហើ យតើ , តិចទៀតគ្រូយាយម៉ង

  #89433
  Avatar of Rattanack
  Rattanack
  Participant

  ហ៊ើយ.. .មានកូនមានអីអត់ចេះទុកនៅផ្ទះទេ…
  និយាយពីរឿងរាំ ខ្ញុំចេះរាំក្បាច់ខ្មែរសឹងទាំងអស់ :) មិនចង់អួតថាប្រលងឈ្នះគេរហូតទេ *អួតចឹងម៉ង*។ ខ្ញុំរាំរបាំប្រជាប្រិយ និងបុរាណផងដែររួមទាំង ហនុមាន និងយក្ស។
  * ខ្ញុំចេះចងក្បិន :D ហើយខំប្រឹងស្លៀកសារុងសូត្រនៅផ្ទះតែស្លៀកមិនសូវជាប់ 8|
  * ខ្ញុំតែងតែលើកដៃជំរាបសួរចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យខ្មែរ (បាទ នៅអាមេរិកក៏ដោយ ខ្ញុំធ្វើរាល់តែដង)
  * ដើរអោន ពេលដើរមុខចាស់ៗ ព្រមទាំងមិននិយាយកាត់ប្រសាសន៍
  * ខ្ញុំតែងអោយដំបូន្មានប្អូន ហើយប្អូនខ្ញុំស្តាប់នឹងធ្វើតាមខ្ញុំគ្រប់គ្នា
  *

  #89451
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  វោវ! រតនៈ នេះបានជាចំកូនខ្មែរពេញលក្ខណៈមែន។ ធ្វើបានមែនទាំងអស់ឬ? សូមសរសើរហើយនៀក

  #89466
  Avatar of Rattanack
  Rattanack
  Participant

  មកពីនៅក្មេងម៉ាក់ស្តីអោយរាល់ង៉ៃបានធំឡើងវាធ្លាប់ខ្លួនហ្នឹងណា…

  #89484
  Avatar of bbseang
  bbseang
  Participant

  ធំឡើងយើងអាចកែខ្លួនឯងវិញបានតើ…

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 63 total)