ល្បងប្រាជ្ញាពាក្យបណ្តៅខែ្មរ

Home Forums The Chatterbox ល្បងប្រាជ្ញាពាក្យបណ្តៅខែ្មរ

This topic contains 87 replies, has 11 voices, and was last updated by Avatar of Jatikhmer Jatikhmer 9 years, 11 months ago.

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 88 total)
 • Author
  Posts
 • #99428
  Avatar of Jatikhmer
  Jatikhmer
  Participant

  អាតុបភ្នែក​១០០.
  តើនេះជាអ្វីទៅ?

  [Message last modified 07-03-2004 10:17pm by Jatikhmer]

  [Message last modified 08-29-2004 10:37pm by Jatikhmer]

  #98327
  Avatar of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant

  ផ្លែម្នាស់!? (ចេះតែថាៗទៅទេនៀក heh :P)

  #98344
  Avatar of kolapkosskong
  kolapkosskong
  Participant

  ចេះតែថាៗ? អត់ជឿសោះ……. មកពីពាក្យប្រដៅវាស្រួល

  [i]Originally posted by aNGeLdUzT[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]ផ្លែម្នាស់!? (ចេះតែថាៗទៅទេនៀក heh :P) [/COLOR]

  [Message last modified 07-03-2004 02:55am by kolapkosskong]

  #98361
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  «ក្រុកៗមាន់ក្រាប យកដៃទៅស្ទាប​ ម៉ែអើយប៉ុន្មាន?»​ តើអ្វី!

  #98377
  Avatar of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant

  ខ្ញុំដឹងៗ!!…. តែភ្លេចបាត់ទៅហើយ…

  #98395
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ហាសហាស​ ចឹងរកនឹកមើលទៅ

  #98410
  Avatar of vimean_kh
  vimean_kh
  Participant

  ខ្ញុំធ្លាប់ឮសំណួរនេះ សួរម្តងដែល..បើតាមខ្ញុំគិត ប្រហែលជានាឡិកា មើលទៅ

  #98427
  Avatar of Nack
  Nack
  Participant

  ហេហេ ទាល់តែអ្នកធ្លាប់ដាំបាយដូចខ្ញុំបានដឹង… :D

  #98449
  Avatar of kolapkosskong
  kolapkosskong
  Participant

  brup merl a-neng ei ka?

  [i]Originally posted by Nack[/i]
  ហេហេ ទាល់តែអ្នកធ្លាប់ដាំបាយដូចខ្ញុំបានដឹង… :D

  #98467
  Avatar of Nack
  Nack
  Participant

  គឺវាល់អង្ករដាំបាយណា… កំប៉ុងអង្ករស្រុកខ្មែរប៉ះអង្ករលឺសូរក្រុកៗ… ហើយអាកូនវាអត់ចេះសំរេចចិត្តទាល់តែស្រែកសួរម៉ែចឹងហើយ…

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 88 total)