ល្បងប្រាជ្ញាពាក្យបណ្តៅខែ្មរ

Home Forums The Chatterbox ល្បងប្រាជ្ញាពាក្យបណ្តៅខែ្មរ

This topic contains 87 replies, has 11 voices, and was last updated by Avatar of Jatikhmer Jatikhmer 10 years, 3 months ago.

Viewing 35 posts - 1 through 35 (of 88 total)
 • Author
  Posts
 • #99428
  Avatar of Jatikhmer
  Jatikhmer
  Participant

  អាតុបភ្នែក​១០០.
  តើនេះជាអ្វីទៅ?

  [Message last modified 07-03-2004 10:17pm by Jatikhmer]

  [Message last modified 08-29-2004 10:37pm by Jatikhmer]

  #98327
  Avatar of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant

  ផ្លែម្នាស់!? (ចេះតែថាៗទៅទេនៀក heh :P)

  #98344
  Avatar of kolapkosskong
  kolapkosskong
  Participant

  ចេះតែថាៗ? អត់ជឿសោះ……. មកពីពាក្យប្រដៅវាស្រួល

  [i]Originally posted by aNGeLdUzT[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]ផ្លែម្នាស់!? (ចេះតែថាៗទៅទេនៀក heh :P) [/COLOR]

  [Message last modified 07-03-2004 02:55am by kolapkosskong]

  #98361
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  «ក្រុកៗមាន់ក្រាប យកដៃទៅស្ទាប​ ម៉ែអើយប៉ុន្មាន?»​ តើអ្វី!

  #98377
  Avatar of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant

  ខ្ញុំដឹងៗ!!…. តែភ្លេចបាត់ទៅហើយ…

  #98395
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ហាសហាស​ ចឹងរកនឹកមើលទៅ

  #98410
  Avatar of vimean_kh
  vimean_kh
  Participant

  ខ្ញុំធ្លាប់ឮសំណួរនេះ សួរម្តងដែល..បើតាមខ្ញុំគិត ប្រហែលជានាឡិកា មើលទៅ

  #98427
  Avatar of Nack
  Nack
  Participant

  ហេហេ ទាល់តែអ្នកធ្លាប់ដាំបាយដូចខ្ញុំបានដឹង… :D

  #98449
  Avatar of kolapkosskong
  kolapkosskong
  Participant

  brup merl a-neng ei ka?

  [i]Originally posted by Nack[/i]
  ហេហេ ទាល់តែអ្នកធ្លាប់ដាំបាយដូចខ្ញុំបានដឹង… :D

  #98467
  Avatar of Nack
  Nack
  Participant

  គឺវាល់អង្ករដាំបាយណា… កំប៉ុងអង្ករស្រុកខ្មែរប៉ះអង្ករលឺសូរក្រុកៗ… ហើយអាកូនវាអត់ចេះសំរេចចិត្តទាល់តែស្រែកសួរម៉ែចឹងហើយ…

  #98488
  Avatar of kolapkosskong
  kolapkosskong
  Participant

  kon srey lop lop អត់ដឹងខ្យល់អីដឹងតែល្ហើយ

  [i]Originally posted by Nack[/i]
  គឺវាល់អង្ករដាំបាយណា… កំប៉ុងអង្ករស្រុកខ្មែរប៉ះអង្ករលឺសូរក្រុកៗ… ហើយអាកូនវាអត់ចេះសំរេចចិត្តទាល់តែស្រែកសួរម៉ែចឹងហើយ…

  #98505
  Avatar of Jatikhmer
  Jatikhmer
  Participant

  [i]Originally posted by aNGeLdUzT[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]ផ្លែម្នាស់!? (ចេះតែថាៗទៅទេនៀក heh :P) [/COLOR]

  ត្រូវមែន!​ពូកែអស្ចារ្យ!

  [Message last modified 07-03-2004 10:15pm by Jatikhmer]

  [Message last modified 07-03-2004 10:15pm by Jatikhmer]

  #98522
  Avatar of Jatikhmer
  Jatikhmer
  Participant

  ជីកបានបោះចោល​ជីកមិនបានយកទៅផ្ទះ?

  #98544
  Avatar of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant

  នេះមិនមែននិយាយពីជីកជន្លេនទេឬ!?

  #98566
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  និយាយ ធ្វើមើលតែធ្លាប់ជីកជន្នេនពីកាលចឹង!

  #98587
  Avatar of kolapkosskong
  kolapkosskong
  Participant

  ផ្លែដូង ត្រូវ ទេ?

  [i]Originally posted by Jatikhmer[/i]
  ជីកបានបោះចោល​ជីកមិនបានយកទៅផ្ទះ?

  #98609
  Avatar of Jatikhmer
  Jatikhmer
  Participant

  មិនត្រូវទេ។​ហើយក៏មិនមែនជីកជន្លេនដែរ។

  #98632
  Avatar of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant

  ហេសហេស.. សាលះទៅ ខុសទាំងអស់គ្នា

  #98656
  Avatar of kolapkosskong
  kolapkosskong
  Participant

  តែផឺកជជ្លេនខុសឆ្ងាយជាង

  [i]Originally posted by aNGeLdUzT[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]ហេសហេស.. សាលះទៅ ខុសទាំងអស់គ្នា [/COLOR]

  [Message last modified 07-05-2004 02:45am by kolapkosskong]

  #98675
  Avatar of vimean_kh
  vimean_kh
  Participant

  តាមខ្ញុំគិតមើល ប្រហែលជា ចបជីក រឺក៏ ប៉ែល
  ពីព្រោះ កាលណាយើងជីកបានរបស់អ្វីមួយមានតំលៃ យើងនឹងបោះចោលចបជីក
  ហើយបើកាលណា យើងជីកមិនបានអ្វីសោះ នោះយើងយកចបជីកទៅផ្ទះវិញ…ទុកជីកថ្ងៃក្រោយទៀត..
  បងប្អូនតើការគិតរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវអត់?
  ហើយតើចំលើយខ្ញុំត្រឹមត្រូវអត់?

  #98698
  Avatar of Nack
  Nack
  Participant

  ^ ប្រហែលជាត្រូវហើយបាទ…

  #98721
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  ផ្លក់​ ផ្លុង ផ្លោត នរណាឆោតរកមិនឃើញ

  #98751
  Avatar of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant

  សមហេតុសមផល តែប្រហែលជាមិនត្រូវទេ.. heh :D

  #98770
  Avatar of vimean_kh
  vimean_kh
  Participant

  បើសិនជាទាយត្រូវបានអីដែល? ត្រូវតែមានរង្វាន់ ទើបមានទឹកចិត្តទាយតទៅទៀត មែនទេបងប្អូន​
  តាមគិតទៅ ខ្ញុំអត់ដឹងចំលើយនេះទេ…ទុកតួនាទីនេះអោយ​បង​ណាក់ បងណាក់​វិញ..
  កប់យោបល់ហើយ..រកមិនឃើញទេ..

  #98787
  Avatar of Jatikhmer
  Jatikhmer
  Participant

  [i]Originally posted by vimean_kh[/i]
  តាមខ្ញុំគិតមើល ប្រហែលជា ចបជីក រឺក៏ ប៉ែល
  ពីព្រោះ កាលណាយើងជីកបានរបស់អ្វីមួយមានតំលៃ យើងនឹងបោះចោលចបជីក
  ហើយបើកាលណា យើងជីកមិនបានអ្វីសោះ នោះយើងយកចបជីកទៅផ្ទះវិញ…ទុកជីកថ្ងៃក្រោយទៀត..
  បងប្អូនតើការគិតរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវអត់?
  ហើយតើចំលើយខ្ញុំត្រឹមត្រូវអត់?

  សូមទោស​ចំលើយនេះមិនទាន់ត្រូវទេ។

  [Message last modified 07-10-2004 12:03pm by Jatikhmer]

  #98816
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  :D ហាសហា

  #98838
  Avatar of Rattanack
  Rattanack
  Participant

  [i]Originally posted by vimean_kh[/i]
  បើសិនជាទាយត្រូវបានអីដែល? ត្រូវតែមានរង្វាន់ ទើបមានទឹកចិត្តទាយតទៅទៀត មែនទេបងប្អូន​
  តាមគិតទៅ ខ្ញុំអត់ដឹងចំលើយនេះទេ…ទុកតួនាទីនេះអោយ​បង​ណាក់ បងណាក់​វិញ..
  កប់យោបល់ហើយ..រកមិនឃើញទេ..

  បងណាក់ហ្នឹងអត់ចេះដែរហ្នឹង… ហាហា

  អាផ្លក់ ផ្លុង ផ្លោតហ្នុងអត់ចង់ហ៊ានឆ្លើយទេ ហេហេ ខ្ញុំគិតថាគីង្កែប បើមិនចឹងទេពេលយើងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក… .. :D..hehe

  #98866
  Avatar of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant

  [i]Originally posted by Rattanack[/i]

  អាផ្លក់ ផ្លុង ផ្លោតហ្នុងអត់ចង់ហ៊ានឆ្លើយទេ ហេហេ ខ្ញុំគិតថាគីង្កែប បើមិនចឹងទេពេលយើងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក… .. :D..hehe

  អត់ទេ..រុក្ឋជាតិតើ បន្លែ​ ផ្លែឈើណា មាន៣ប្រភទ!

  #98889
  Avatar of Rattanack
  Rattanack
  Participant

  មិនបាននៅស្រុកខ្មែរយូរភ្លេចអស់ហើយបាទ…

  និយាយអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាខ្លះនៅលើឃេស៊ីនេះកំពុងនៅស្រុកខ្មែរ? ខ្ញុំនឹងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ព្រោះមានភាពអាសន្ន… បើចង់ជួបគ្នាដើរលេងកុំភ្លេចអ៊ីមែលខ្ញុំ (ចេញលុយខ្លួនឯងណា ខ្ញុំអត់មានលុយទេ…:P)…
  អ៊ីមែល: [email protected]

  អរគុណ សុំមកម្តងទៀត…

  #98905
  Avatar of vimean_kh
  vimean_kh
  Participant

  លោកអើយ..ស្មានថាត្រូវហើយខំរកគំនិតដ៏ល្អ តែបែជាខុសទៅវិញ..
  តើចំលើយណាដែលត្រឹមត្រូវ?​ប្រាប់តិចមើល..ខ្សឹបដាក់ត្រចៀកមក
  ខ្ញុំអត់ប្រាប់គេទេ..ចង់ដឹងដល់ហើយថាស្អី..

  #98922
  Avatar of vimean_kh
  vimean_kh
  Participant

  [i]Originally posted by Rattanack[/i]
  មិនបាននៅស្រុកខ្មែរយូរភ្លេចអស់ហើយបាទ…

  និយាយអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាខ្លះនៅលើឃេស៊ីនេះកំពុងនៅស្រុកខ្មែរ? ខ្ញុំនឹងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ព្រោះមានភាពអាសន្ន… បើចង់ជួបគ្នាដើរលេងកុំភ្លេចអ៊ីមែលខ្ញុំ (ចេញលុយខ្លួនឯងណា ខ្ញុំអត់មានលុយទេ…:P)…
  អ៊ីមែល: [email protected]

  អរគុណ សុំមកម្តងទៀត…

  សួស្តី​រតន:​ស្វាគមន៍មកដល់មាតុប្រទេសយើងវិញ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ ដែលរតន:នឹកមកដល់ស្រុកខ្មែរយើង
  តែមានរឿងអាសន្នអី បានមកស្រុកខ្មែរ?​ម៉ែបង្ខំរៀបការ?​ហេហេហេ​
  បើខ្ុំវិញ ខ្ុំរៀបការសិនហើយ បានមកភ្នំពេញ​ ហេហេហេ
  ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្វាគមន៍ជានិច្ច​ចំពោះការវិលត្រលប់មកលេងស្រុករបស់​រតន:
  ជូនពរសុខសប្បាយ

  #98939
  Avatar of vimean_kh
  vimean_kh
  Participant

  ខ្ញុំឆ្ងល់មួយ ម៉េចយូរៗទៅបាត់​signature​របស់ខ្ញុំអោយឈឹង មិនដឹងទៅណា??
  បងប្អូនណាមានដឹងទេ? ជួយរកខ្ញុំផង..កំពុងស្រលាញ់វាផង..
  តាមពិតខ្ញុំនៅប្រើវាទេតើ អត់មានកែប្រែផងនឹង..ហេតុអីក៏វាសុខៗបាត់ចឹង?
  មកពីហេតុអី?

  #98968
  Avatar of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant

  [i]Originally posted by Rattanack[/i]
  បើចង់ជួបគ្នាដើរលេងកុំភ្លេចអ៊ីមែលខ្ញុំ (ចេញលុយខ្លួនឯងណា ខ្ញុំអត់មានលុយទេ…:P)…

  កំណាញ់ស្វិតម៉ង…

  #98993
  Avatar of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant

  [i]Originally posted by vimean_kh[/i]
  ខ្ញុំឆ្ងល់មួយ ម៉េចយូរៗទៅបាត់​signature​របស់ខ្ញុំអោយឈឹង មិនដឹងទៅណា??
  បងប្អូនណាមានដឹងទេ? ជួយរកខ្ញុំផង..កំពុងស្រលាញ់វាផង..
  តាមពិតខ្ញុំនៅប្រើវាទេតើ អត់មានកែប្រែផងនឹង..ហេតុអីក៏វាសុខៗបាត់ចឹង?
  មកពីហេតុអី?

  Check to see if the Show Signature (yeh.. look under the compose msg box) see if it’s ticked..

  If not..TICK IT! :D

  #99026
  Avatar of Nack
  Nack
  Participant

  [i]Originally posted by aNGeLdUzT[/i]

  [quote]
  [i]Originally posted by Rattanack[/i]
  បើចង់ជួបគ្នាដើរលេងកុំភ្លេចអ៊ីមែលខ្ញុំ (ចេញលុយខ្លួនឯងណា ខ្ញុំអត់មានលុយទេ…:P)…

  កំណាញ់ស្វិតម៉ង… [/quote]

  យ៉ីចេះម៉េះ? គ្នាកំពុងតែក្រផង រកលុយបង់សាលាសឹងមិនចង់បានណេះ…

Viewing 35 posts - 1 through 35 (of 88 total)