ល្បងប្រាជ្ញាពាក្យបណ្តៅខែ្មរ

Latest Forums The Chatterbox ល្បងប្រាជ្ញាពាក្យបណ្តៅខែ្មរ

This topic contains 87 replies, has 0 voices, and was last updated by Profile photo of Jatikhmer Jatikhmer 10 years, 5 months ago.

Viewing 25 posts - 1 through 25 (of 88 total)
 • Author
  Posts
 • #99428
  Profile photo of Jatikhmer
  Jatikhmer
  Participant
  • Posts: 115

  អាតុបភ្នែក​១០០.
  តើនេះជាអ្វីទៅ?

  [Message last modified 07-03-2004 10:17pm by Jatikhmer]

  [Message last modified 08-29-2004 10:37pm by Jatikhmer]

  #98327
  Profile photo of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant
  • Posts: 4574

  ផ្លែម្នាស់!? (ចេះតែថាៗទៅទេនៀក heh :P)

  #98344
  Profile photo of kolapkosskong
  kolapkosskong
  Participant
  • Posts: 2365

  ចេះតែថាៗ? អត់ជឿសោះ……. មកពីពាក្យប្រដៅវាស្រួល

  [i]Originally posted by aNGeLdUzT[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]ផ្លែម្នាស់!? (ចេះតែថាៗទៅទេនៀក heh :P) [/COLOR]

  [Message last modified 07-03-2004 02:55am by kolapkosskong]

  #98361
  Profile photo of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant
  • Posts: 1346

  «ក្រុកៗមាន់ក្រាប យកដៃទៅស្ទាប​ ម៉ែអើយប៉ុន្មាន?»​ តើអ្វី!

  #98377
  Profile photo of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant
  • Posts: 4574

  ខ្ញុំដឹងៗ!!…. តែភ្លេចបាត់ទៅហើយ…

  #98395
  Profile photo of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant
  • Posts: 1346

  ហាសហាស​ ចឹងរកនឹកមើលទៅ

  #98410
  Profile photo of vimean_kh
  vimean_kh
  Participant
  • Posts: 87

  ខ្ញុំធ្លាប់ឮសំណួរនេះ សួរម្តងដែល..បើតាមខ្ញុំគិត ប្រហែលជានាឡិកា មើលទៅ

  #98427
  Profile photo of Nack
  Nack
  Participant
  • Posts: 2541

  ហេហេ ទាល់តែអ្នកធ្លាប់ដាំបាយដូចខ្ញុំបានដឹង… :D

  #98449
  Profile photo of kolapkosskong
  kolapkosskong
  Participant
  • Posts: 2365

  brup merl a-neng ei ka?

  [i]Originally posted by Nack[/i]
  ហេហេ ទាល់តែអ្នកធ្លាប់ដាំបាយដូចខ្ញុំបានដឹង… :D

  #98467
  Profile photo of Nack
  Nack
  Participant
  • Posts: 2541

  គឺវាល់អង្ករដាំបាយណា… កំប៉ុងអង្ករស្រុកខ្មែរប៉ះអង្ករលឺសូរក្រុកៗ… ហើយអាកូនវាអត់ចេះសំរេចចិត្តទាល់តែស្រែកសួរម៉ែចឹងហើយ…

  #98488
  Profile photo of kolapkosskong
  kolapkosskong
  Participant
  • Posts: 2365

  kon srey lop lop អត់ដឹងខ្យល់អីដឹងតែល្ហើយ

  [i]Originally posted by Nack[/i]
  គឺវាល់អង្ករដាំបាយណា… កំប៉ុងអង្ករស្រុកខ្មែរប៉ះអង្ករលឺសូរក្រុកៗ… ហើយអាកូនវាអត់ចេះសំរេចចិត្តទាល់តែស្រែកសួរម៉ែចឹងហើយ…

  #98505
  Profile photo of Jatikhmer
  Jatikhmer
  Participant
  • Posts: 115

  [i]Originally posted by aNGeLdUzT[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]ផ្លែម្នាស់!? (ចេះតែថាៗទៅទេនៀក heh :P) [/COLOR]

  ត្រូវមែន!​ពូកែអស្ចារ្យ!

  [Message last modified 07-03-2004 10:15pm by Jatikhmer]

  [Message last modified 07-03-2004 10:15pm by Jatikhmer]

  #98522
  Profile photo of Jatikhmer
  Jatikhmer
  Participant
  • Posts: 115

  ជីកបានបោះចោល​ជីកមិនបានយកទៅផ្ទះ?

  #98544
  Profile photo of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant
  • Posts: 4574

  នេះមិនមែននិយាយពីជីកជន្លេនទេឬ!?

  #98566
  Profile photo of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant
  • Posts: 1346

  និយាយ ធ្វើមើលតែធ្លាប់ជីកជន្នេនពីកាលចឹង!

  #98587
  Profile photo of kolapkosskong
  kolapkosskong
  Participant
  • Posts: 2365

  ផ្លែដូង ត្រូវ ទេ?

  [i]Originally posted by Jatikhmer[/i]
  ជីកបានបោះចោល​ជីកមិនបានយកទៅផ្ទះ?

  #98609
  Profile photo of Jatikhmer
  Jatikhmer
  Participant
  • Posts: 115

  មិនត្រូវទេ។​ហើយក៏មិនមែនជីកជន្លេនដែរ។

  #98632
  Profile photo of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant
  • Posts: 4574

  ហេសហេស.. សាលះទៅ ខុសទាំងអស់គ្នា

  #98656
  Profile photo of kolapkosskong
  kolapkosskong
  Participant
  • Posts: 2365

  តែផឺកជជ្លេនខុសឆ្ងាយជាង

  [i]Originally posted by aNGeLdUzT[/i]
  [COLOR=#CE5FFE]ហេសហេស.. សាលះទៅ ខុសទាំងអស់គ្នា [/COLOR]

  [Message last modified 07-05-2004 02:45am by kolapkosskong]

  #98675
  Profile photo of vimean_kh
  vimean_kh
  Participant
  • Posts: 87

  តាមខ្ញុំគិតមើល ប្រហែលជា ចបជីក រឺក៏ ប៉ែល
  ពីព្រោះ កាលណាយើងជីកបានរបស់អ្វីមួយមានតំលៃ យើងនឹងបោះចោលចបជីក
  ហើយបើកាលណា យើងជីកមិនបានអ្វីសោះ នោះយើងយកចបជីកទៅផ្ទះវិញ…ទុកជីកថ្ងៃក្រោយទៀត..
  បងប្អូនតើការគិតរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវអត់?
  ហើយតើចំលើយខ្ញុំត្រឹមត្រូវអត់?

  #98698
  Profile photo of Nack
  Nack
  Participant
  • Posts: 2541

  ^ ប្រហែលជាត្រូវហើយបាទ…

  #98721
  Profile photo of NewGen_Kh
  NewGen_Kh
  Participant
  • Posts: 1346

  ផ្លក់​ ផ្លុង ផ្លោត នរណាឆោតរកមិនឃើញ

  #98751
  Profile photo of aNGeLdUzT
  aNGeLdUzT
  Participant
  • Posts: 4574

  សមហេតុសមផល តែប្រហែលជាមិនត្រូវទេ.. heh :D

  #98770
  Profile photo of vimean_kh
  vimean_kh
  Participant
  • Posts: 87

  បើសិនជាទាយត្រូវបានអីដែល? ត្រូវតែមានរង្វាន់ ទើបមានទឹកចិត្តទាយតទៅទៀត មែនទេបងប្អូន​
  តាមគិតទៅ ខ្ញុំអត់ដឹងចំលើយនេះទេ…ទុកតួនាទីនេះអោយ​បង​ណាក់ បងណាក់​វិញ..
  កប់យោបល់ហើយ..រកមិនឃើញទេ..

  #98787
  Profile photo of Jatikhmer
  Jatikhmer
  Participant
  • Posts: 115

  [i]Originally posted by vimean_kh[/i]
  តាមខ្ញុំគិតមើល ប្រហែលជា ចបជីក រឺក៏ ប៉ែល
  ពីព្រោះ កាលណាយើងជីកបានរបស់អ្វីមួយមានតំលៃ យើងនឹងបោះចោលចបជីក
  ហើយបើកាលណា យើងជីកមិនបានអ្វីសោះ នោះយើងយកចបជីកទៅផ្ទះវិញ…ទុកជីកថ្ងៃក្រោយទៀត..
  បងប្អូនតើការគិតរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវអត់?
  ហើយតើចំលើយខ្ញុំត្រឹមត្រូវអត់?

  សូមទោស​ចំលើយនេះមិនទាន់ត្រូវទេ។

  [Message last modified 07-10-2004 12:03pm by Jatikhmer]

Viewing 25 posts - 1 through 25 (of 88 total)